Make Hay While the Sun Shines
(ZSPiKE)


Zespoł Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu wziął udział w konkursie Programu English Teaching Small Grants 2011 i po raz trzeci otrzymał grant na realizację projektu geograficzno- językowego. Projekt „Make Hay While the Sun Shines” zakłada współpracę trzech szkół: Kolegium Europejskiego w Krakowie, Szkoły Podstawowej w Sadkach i ZSP Samostrzel. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań geograficzno- językowych wśród uczniów liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej. 30- osobowa grupa gimnazjalistów ZSP Samostrzel wraz z młodzieżą gimnazjalną i licealną KE weźmie udział w warsztatach geograficzno- językowych na terenie Krakowa i Pienin prowadzonych przez nauczycielkę KE p. Annę Krzemińską - Kaczyńską oraz native speaker’a Hugh Biltona i nauczycieli naszej szkoły p. D. Poniewierskiego, p. wicedyrektor E. Makowską i p J. Krzemińską.
Z kolei uczniowie SP w Sadkach wspólnie z gimnazjalistami pojadą na film anglojęzyczny do Bydgoszczy oraz będą wykonywać zadania przygotowane przez nauczycieli j. angielskiego naszej szkołyp. A. Szwejkowską- Radtke, p. K. Rudnicką i Szkoły Podstawowej p. Dorotę Krzemińską. Czas realizacji projektu od 12.09.2011 do 10.11.2011. Koordynator projektu: Jolanta Krzemińska


 
 
 
 
MK